วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำภาพด้วย Photoshp cs5

การทำตาโตให้สวยงามด้วย brush ขนตา
ขั้นตอน - File>open เลือกรูปที่เราต้องการเลือกแถบเครื่องมือ Brush Tool คลิก Load Brush
เลือกคลิกที่ขนตาแล้วตกลง Filter>Liquify เลือกเครื่องมือ Pucker Tool (S)
ปรับตาดำให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ใส่ขนตาได้ง่ายๆเพิ่ม Layer ใส่ขนตา ซ้าย-ขวา-บน-ล่าง
Ctrl+E รวม Layer แล้ว Ctrl+S เพื่อบันทึกเสร็จ

การทำบาร์โค้ดแบบง่ายๆ
ขั้นตอน - File>New ปรับขนาด 150/60/72 Background Contents เป็น Transparent
ไปที่เครื่องมือ Paint Bucket Tool GFilter>Noise>Add Noise เปลี่ยนเป็น 400
เลือกถูกที่ Monochromatic แล้วกด OKFilter>Blur>Motion Blur เปลี่ยนบน 90
ล่าง 999 แล้วก็ตกลง Filter>Sharpen>Sharpen Edges
แล้วเลือกเครื่องมือ Rectaugular Marquee Tool Mเสร็จแล้วเทสีขาวลง แล้วพิมพ์ตัวเลขลงไป แล้วบันทึก

การทำภาพสกีน , ภาพหลอก
ขั้นตอน -File>open เลือกรูปที่เราต้องการCtrl+J เพิ่ม LayerImage>Mode>LabColor>Don’t FlattenImage>Adjustment>Cuves ปรับตามต้องการ แล้วบันทึก

การทำ HDR-Toning
ขั้นตอน -File>open เลือกรูปที่เราต้องการImage>Adjustment>HDR-Tonin
ปรับเครื่องทุกอันตามต้องการ แล้วบันทึก

การทำภาพถ่ายเป็นลายเส้น
ขั้นตอน -Fill>open เลือกรูปที่เราต้องการCtrl+J แล้ว Image>Adjustment>Invertเปลี่ยนตรง Normal >Color Dodge>Filter>Blur>Gaussian เปลี่ยนเป็น 2 แล้ว OK เพิ่ม Layer
Shift>Ctrl>Alt>E Image>Adjustment>Threshold เปลี่ยนเป็น 240 แล้วบันทึก

การปรับรูปร่างให้ดูดีขึ้น
ขั้นตอน - Fill>open เลือกรูปที่เราต้องการFilter>Liquify bเลือก show Mesh
คลิกเครื่องมือ Forward Warp Tool (W)ถ้าวงกลมใหญ่ให้ปรับที่ Brush Size
ปรับส่วนเกินตามที่เราต้องการ เสร็จแล้วบันทึก

การทำ content- aware
ขั้นตอน -File>open เลือกรูปที่ต้องการเลือกแถบเครื่องมือ Magnetic Lasso Tool ครอบจุดที่เราต้องการ แล้ว Edit Fillช่อง USE เลือก Content-Aware ช่อง Mode เลือก Normal ปรับตามความต้องการแล้วเลือกตกลง Ctrl+D เสร็จแล้วบันทึก

การสร้างจุดเด่นให้กับภาพ
ขั้นตอน -File>open เลือกรูปที่ต้องการCtrl+ J เพิ่ม Layer ปลดล็อค Backdroud โดยดับเบิ้ลคลิกคลิก Layer ที่1 Image>Adjustments>Desaturate เป็นขาว-ดำเลือกแถบเครื่องมือ Magnetic Lasso Tool ครอบจุดที่เราต้องการแล้วกด Delete Ctrl+D รวม Layer Ctrl+E เพื่อบันทึก

การทำภาพกระเบื้อง
ขั้นตอน - เปิดรูปที่ต้องการ file - open
คัดลอกรูปขึ้นมาโดยใช้ ctrl+ J แล้วเลือกโหมดเป็น overlay ไปที่ filter - Pixelate- mosaic ปรับตามต้องการ ประมาณ 50%ล้วตกลง
copy layer รูปที่1 เปลี่ยนโหมดเป็น muultiply เลือก filter- stylize- find edges แล้วเลือกที่ filter- blur เลือกเป็น 3 %
รวม layer เสร็จแล้วบันทึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น